Tepe_Menu

Silter Global

SiLTER-world-map-big

Silter Global Satış Ağı

Silter, üretiminin 50%’sini, dünya üzerinde 79 ülkeye ihraç etmektedir. Bu ülkelerin bir kısmında; Silter resmi acentaları vasıtasıyla çalışır. Bir kısmında ise tek bir temsilciye bağlı kalmaz ve birden çok yetkili satıcı bulundurur. Bu kararını verirken; ülke büyüklüğü, sektörün olgunluk derecesi, Silter’in o ülkedeki tanınırlık oranı, ülkenin finansal altyapısı gibi parametrelere müracaat eder. Bazı ülkelerde, tek resmi acenta arayışını bulana kadar, birden çok satıcıyla çalışır ve içlerinden Silter’i en iyi şekilde temsil edecek olanı tek temsilcisi (acentası) olarak atar. Atanmamış diğer satıcılar, atanmış yetkili acentadan, diğer müşterilere nazaran daha avantajlı fiyatlarla mal almaya devam eder.

Bazen de, bir ülkede birden fazla resmi acenta atanır. Bu o ülkedeki coğrafi bölgelere göre yetki bölgeleri ayrılmış acentalar olabileceği gibi, sektörel olarak birbirlerinde ayrılmış resmi acentalar da olabilir. Silter, atadığı yetkili acentalarında bazı yetkinlik kriterleri arar. Bu kriterler, Silter markasına yapılacak yatırım, ülke çapındaki sahip olduğu satış ağı, ülke çapındaki sahip olduğu tamir-bakım ve servis ağı, senelik satış taahhüdü gibi önemli kriterlerden oluşur.

Silter; prensip olarak tek acentalık verdiği ülkelere, acentasının izni olmadan satış yapmaz ve bunu bağlayıcı bir yazılı anlaşmayla kayıt altına alır. Tek acentalık verdiği ülkelere, yurtiçinden herhangi bir firmanın 3. şahıs olarak satış yapmasına müsaade etmez. Bu istenmeyen durumu tesbit ederse, satış yapmaması için uyarır, gerekirse iş ilişkilerini dondurur.

Tek acentalık vermediği ülkelerde ise; Silter’in o ülkedeki izlediği satış politikalarını sarsmayacak (fahiş fiyat uygulaması gibi) her firmayla çalışmaya açıktır. Bu ülkelerle açık olan firmalarla çalışmaya başlamadan önce; Silter, tek acentalık verdiği takdirde, iş ilişkimizin artık yetkili acentamız vasıtasıyla yürüyeceğini baştan beyan eder.

Silter’in tek acentalık verdiği ülkeler

Amerika Birleşik Devletleri
Azerbaycan
Birleşik Arap Emirlikleri
Belarus
Brezilya
Endonezya
Güney Afrika Cumhuriyeti
İran
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kosova
Mısır
Rusya
Yemen

Silter’in yetkili satıcılarının olup henüz acentalık vermediği ülkeler

Afganistan
Almanya
Arnavutluk
Bahrain
Bangladeş
Belçika
Bosna Hersek
Bulgaristan
Cezayir
Çin
Danimarka
Ermenistan
Etiyopya
Fas
Filistin
Fransa
Güney Kore
Guetamala
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
Hong-Kong
İngiltere
Irak
İspanya
İsrail
İsveç
İsviçre
İtalya
Kanada
Kazakistan
Kırgızistan
Kuveyt
Libya
Litvanya
Lübnan
Macaristan
Makedonya
Malezya
Malta
Meksika
Moldova
Özbekistan
Pakistan
Polonya
Portekiz
Romanya
Senegal
Sırbistan
Singapur
Slovenya
Sudan
Suriye
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkmenistan
Uganda
Ukrayna
Umman
Ürdün
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zimbabwe