Tepe_Menu

“Silter Web Sitesi” Hukuki Kullanım Koşulları

Sayın kullanıcı,

Silter Web Sitesi’ne hoşgeldiniz.

“Silter İleri Ütüleme Sistemleri Web Sitesi”, “Silter Ütü Web Sitesi”, “Silter Web Sitesi”  veya “Web Sitesi”; SiLTER İleri Ütüleme Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.‘ye ait tüm ana ve alt web siteleri anlamına gelmektedir.

Aşağıda zikredilen “Kullanım Koşulları”, Silter Web Sitesi’nin siz değerli kullanıcılarımıza temin ettiği tüm bilgi ve hizmetlere ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Silter Web Sitesi’ne girmekle aşağıda belirtilen tüm koşulları onaylamış ve kabul etmiş sayılıyorsunuz: Şöyle ki; ileride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden SiLTER İleri Ütüleme Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.‘nin ve/veya “Silter İleri Ütüleme Sistemleri Web Sitesi”’nin, Web Sitesi’ndeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, “Silter İleri Ütüleme Sistemleri Web Sitesi”‘nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacaktır.

 1. Web Sitesi’nde yer alan her türlü içerik; makine, teçhizat, bitmiş ürün, ara ve yardımcı mamül, hammadde, yedek parça, aksesuarlara dair fiyat, yetkili satıcı bilgisi, stok bilgisi, resim, açıklama, kullanma klavuzu, teknik resim, parça listesi ve haber, istatistiki şekil ve değer (kısaca “İÇERİK”) sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımından Silter hiçbir şekilde sorumlu değildir. Kullanıcı, İÇERİK ‘leri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihaî ve güvenilir bilgiyi, Silter’den yazılı olarak temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Web Sitesi’nde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt verilmemektedir. Kullanıcı, bu İÇERİK ‘lere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından Silter’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder. Web Sitesi’nde yer alan İÇERİK’in kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi tüm zararlardan ve ihtimal dahilindeki başkaca oluşabilecek zarar ve masraflardan dolayı SiLTER İleri Ütüleme Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin hiç bir hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.
 1. Web Sitesi’nde yayınlanan bütün yazılı, resimli, sesli, görsel, dijital materyallerin; telif ve diğer bilumum fikrî ve sınaî mülkiyet hakları SiLTER İleri Ütüleme Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne ve iştiraklerine ya da SiLTER İleri Ütüleme Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından yetkilendirilmiş diğer üçüncü kişi ve kuruluşlara ait olup; her türlü hakları saklıdır. Bu İçerik’e Web Sitesinde yer verilmesi, bunların kullanımı ile ilgili olarak, Kullanıcı’ya herhangi bir yetki ya da izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. SiLTER İleri Ütüleme Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin yazılı izni olmaksızın bu materyaller kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. Bu sitede yer alan materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlâlde bulunan Kullanıcı’ya aittir. Siteden herhangi bir şekilde kopya almak, siteyi kullanarak yaptığınız herhangi bir materyalde , buradaki telif hakkı , marka ve mal sahipliğine ait tüm duyuruları ve ihlali halinde ortaya çıkacak hukuki süreçlerini dikkate aldığınızı kabul etmiş olduğunuz anlamına gelir.
 1. Web Sitesi’ndeki tüm bilgiler son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgilerdir ve bu bilgilerin doğruluğu ve kesinliği konusunda Silter, kesin bir güvence vermekle yükümlü değildir. Silter, içeriğindeki hatalar, unuttuğu, atladığı her ne varsa, bu bilgileri güncelleme ve düzeltme konularında hiçbir şekilde yükümlük ve sorumluk sahibi değildir. Web Sitesi’ne dair İçerik ile ilgili nihaî bilgi temini için Silter ile temasa geçilmesini önemle rica ederiz. Silter Web Sitesi, ürünlere dair materyal, şartname , model, kullanılabilirlik, tavsiye ettiği fiyat, tip ve spesifikasyonlarında önceden duyuru yapmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Silter Web Sitesi, istediği takdirde sitenin içeriğini, Kullanıcı’lara sağlanan herhangi bir hizmeti, dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve Silter Web Sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. Web Sitesi’nin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek maddi hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
 1. Kullanıcı Kayıt Formu’nu doldurarak iletmiş olduğunuz bilgiler, Silter Web Sitesi’ne bağlı şirketlere, bu bilgileri tanıtım ve pazarlama aktivitelerinde kullanma hakkını verir. Bu bilgiler, Silter Web Sitesi’ne bağlı şirketlerin tanıtım ve pazarlama amacı dışında hiçbir şekilde başka parti ve kuruluşlara verilmeyecektir.
 1. Resmî makamlardan Kullanıcı’ya yönelik bir resmî soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı’nın Silter Web Sitesi’nin İÇERİK’ine ve/veya entellektüel mülkiyet haklarına yönelik herhangi bir dijital saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Silter Web Sitesi, Kullanıcı’nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercîlere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.
 1. Bu sitede mevcut bulunan tüm marka ve logolar Siter’in ve onun iştiraklerinin veya kardeş firmalarının tescilli ve tescilsiz markalarıdır. Bu sitedeki hiçbir içerik, marka, patent, faydalı model, rüçhan hakkı veya lisansı, SiLTER İleri Ütüleme Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.‘nin yazılı izni olmadan kullanılamaz.
 1. Bu site “Silter Web Sitesi” tarafından yürütülmeyen başka 3.parti kaynaklara veya sitelere bağlanabilir. “Silter Web Sitesi”, bu sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. “Silter Web Sitesi” tarafından tasdik edilmesi beklenemez. “Silter Web Sitesi” bu sitelerin içeriklerini kontrol etmez ve sitelerin kullanımından doğan sonuçlardan mesul değildir.
 1. Web Sitesi’nin virüs, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için , mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihaî güvenliğin sağlanması için ; Kullanıcı, kendi virüs koruma yazılım ve sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Web Sitesi’ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
 1. Web Sitesi’nde bulunan Finansal bölümler ve Mali Tablolar’da sunulan içerik, grafik, görüntü, bilgi, şekil, değer, yorum ve diğer materyal içerik (hepsi bir arada “İçerik” olarak adlandırılır) yalnızca bilgi amaçlıdır.
  Kullanıcıların, Web Sitesi’nde yeralan İçerik’e dayanarak alabilecekleri her türlü kararlardan dolayı; SiLTER İleri Ütüleme Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve İçerik sağlayıcıları hiçbir şekilde sorumlu değildirler. Bu İçerik, SiLTER İleri Ütüleme Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.‘nin izni olmadan hiçbir surette kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.
 1. Silter web sitesi, Kullanım Koşulları’nın herhangi bir maddesini, önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkını mahfuz tutar. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her koşul, dijital platformdaki yayın tarihinden itibaren tüm Kullanıcı’lar açısından hüküm ifâde edecektir.
 1. Web Sitesi’ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekte olup; Kullanıcı’lar ile “Silter Web Sitesi” arasında ortaya çıkabilecek ihtilâflarda, “Silter Web Sitesi”’nin elektronik kayıtları, dijital izleri , resimlerde gömülü dijital tarih bilgileri tek ve gerçek münhasır delil olarak kabul edilecektir. Bu tür ihtilâfların çözümünde İstanbul mahkemelerinin ve icra dairelerinin yetkili olacağını ve ihtilâfın Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar’na göre çözüleceğini; işbu Web Sitesi’ne giren her kullanıcı, kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul, beyan ve taahhüt etmiş addedilir.

© 2013-2016 SiLTER İleri Ütüleme Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.