Gizlilik Politikası

Silter İleri Ütüleme Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Murat Çeşme  Mahallesi  Eski Silivri Caddesi No.42-44  Mimarsinan – Büyükçekmece – İSTANBUL
Telefon : +90 (0) 212 861 4515
Faks : +90 (0) 212 8614520

E-mail : admin@silter.com.tr
İnternet : www.silter.com.tr

Sicil Numarası : 252847
Vergi Dairesi : Dış Ticaret V.D.
Vergi Numarası : 770 00 26 316

 

SİLTER İNTERNET GİZLİLİK POLİTİKASI


1.    Genel

Bu web sitesiyle ilgili veri işleme sorumluluğu Silter İleri Ütüleme Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti‘ne (Bundan sonra “SİLTER” olarak anılacaktır) aittir.

SİLTER, ilke olarak, kişisel gizliliğe saygı gösterir ve web sitesine gelen her ziyaretçinin mahremiyetini korur, ziyaretçileri tarafından sitemize sunulan kişisel verileri (adınız, elektronik posta adresiniz, iş ve özel adresiniz ve telefon numaranız) üçüncü kişilere satmaz, kiralayamaz ya da başka şekilde kullandıramaz.. Bu bilgiler, olası bir kullanım durumunda tarafımızdan size önceden bilgi verilmeden ve bilgileri sunarken sizin açık izniniz alınmadan hiç bir şekilde doğrudan pazarlama ya da siz istemeden izleme amacıyla kullanılmaz. SİLTER kişisel bilgi toplarken, işlerken ve aktarırken iş yaptığı ülkelerin yasalarıyla uyumlu hareket etmeye gayret eder ve iş uygulamalarında en yüksek etik standartları uygular.

SİLTER, sizin izninizle bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır.
– Size basılı yayınlar ya da diğer yazışmalar göndermek
– Size elektronik posta ile basın bültenleri ya da bildirimler göndermek
– Satın aldığınız malları ya da ödüllerinizi teslim etmek.

Kişisel bilgilere sadece yetkili SİLTER personeli ya da bilgileri gizli tutmayıkabuletmiş olan temsilcilerimiz erişebilirler. SİLTER, kişileri açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb) sürekli iç gözden geçirme sürecimizin bir parçası olarak sitemizi iyileştirmek; genel olarak ürünlerimizin tüketicileri hakkında daha çok şey öğrenmek amacıyla kullanır. Bu bilgiler SİLTER tarafından üçüncü kişilere açıklanmaz. Bu veriler sadece belirtilen amaç için kullanılabilir ve sizin izniniz alınmadan hiç bir tek taraflı haberleşme amacıyla kullanılamaz.

İşbu İnternet Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası“) SİLTER’in bu web sitesi aracılığıyla topladığı, işlediği ve aktardığı kişisel bilgiler konusunda uyguladığı gizlilik ilkelerini belirtmektedir.

Girmiş olduğunuz web sitesinde, SİLTER, sizlerin kişisel gizliliğini korumayı taahhüt etmektedir. Bu Gizlilik Politikası, SİLTER tarafından bu web sitesinde toplanan bilgi türlerini ve bunları nasıl kullanıp koruduğumuzu ana hatlarıyla açıklamaktadır. Bu politika aynı zamanda sizlere web sitemizi ziyaret ettiğiniz zamanlarda “Kişisel Bilgilerinizin” toplanmasını istemediğiniz takdirde ne yapmanız gerektiğini ve bize sağlamış olduğunuz bilgileri nasıl değiştirebileceğinizi anlatmaktadır. Bu politika yalnızca bu web sitesi için geçerlidir. Örneğin, üçüncü şahısların mülkiyetinde olan web sitelerinde sponsorluğunu yapabileceğimiz veya katılımda bulunabileceğimiz manşetler, piyangolar, reklamlar veya tanıtımlar için geçerli değildir.

2.    Toplanan Verilerin Mahiyeti

a.    Otomatik Toplanan Veriler

Genel olarak, ziyaretçiler kişisel bilgi vermeden SİLTER’in web sitesine girebilir.

SİLTER web sitesine her girildiğinde bazı veriler otomatik kaydedilir. Bu IP adresi, kullanılan tarayıcının tipi, erişim sağlayan bilgisayarın işletim sistemi, SİLTER web sitesinde kalış süresi ve SİLTER web sitesinde ziyaret edilen alanlar gibi verileri kapsayabilir. Bu tür veriler teknik nitelikte olup SİLTER tarafından bireylerin kimliğini saptamak üzere kullanılamaz ve kullanılmayacaktır.

SİLTER müşteri hizmetlerini geliştirmek amacıyla ayrıca çerezler yoluyla web sitesi kullanıcıları hakkında anonim veriler toplayabilir. Çerezler, web sitelerinin kullanıcıyı tanımlamak ve web sitesinin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcı bilgisayarlarına yerleştirdikleri dosyalardır. Bu verilerin hiçbiri bireysel düzeyde incelenmez. Ziyaretçiler, tarayıcılarının çerezkabuletmeden önce uyarı vermelerini sağlayabilir ve böylece çerezikabuledip etmemeye karar verebilirler. Ziyaretçiler tarayıcılarını çerezkabuletmemek üzere de ayarlayabilirler. Bununla birlikte, ziyaretçiler bu ayarı kullandıklarında, SİLTER web sitelerinin bazı alanları doğru çalışmayabilir. Çerezleri yukarıda tarif edildiği gibi kontrol etmek isteyen ziyaretçilerin tarayıcılarının yardım dosyalarına müracaat etmeleri rica olunur.

b.    Gönüllü Sağlanan Veriler

Web ziyaretçileri SİLTER web sitelerinde kişisel verilerini girebilirler, fakat bunu yapmak zorunda değildirler. SİLTER, SİLTER web sitesinden alınan iletişim bilgilerini kullanarak e-posta gönderen, web sitesiyle ilgili görüşlerini belirtmek üzere çevrimiçi anket formlarını doldurup gönderen, sağlanan yorumlama, tartışma veya başka iletişim veya görüş bildirme olanaklarını kullanan, ürün veya hizmetlerle ilgili bilgi talep eden veya iş arayan ve böylece kişisel verilerini gönüllü olarak sağlayan web sitesi ziyaretçilerinin verilerini toplar.

3.    Veri Toplamanın Amacı

SİLTER’nun web sitelerini işletmesinin tek amacı, müşteri ve çalışanlarına ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi verip iletişim olanağı sağlamaktır. Veriler toplanırken özel nedenler açıkça belirtilmediği sürece, SİLTER; sadece bu amaçla web sitesi aracılığıyla kişisel veriler toplar, işler ve kullanır. SİLTER, verileri özellikle sorulara yanıt vermek ve talep edilen bilgileri göndermek amacıyla işler. SİLTER, verileri hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmaz.

4.    Veri Aktarımı

Genel olarak, SİLTER ilgili ziyaretçinin açık onayı olmadan kişisel verileri üçüncü şahıslara aktarmaz. SİLTER kişisel verileri pazarlama amacıyla üçüncü şahıslara satmayacak ve kiralamayacaktır.

Bununla birlikte, SİLTER bir sözleşmenin ifası için veya ziyaretçinin bir talebini yerine getirmek için (örn. talep edilen bilgileri postayla göndermek için) üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarını kullanabilir. Böyle hizmet sağlayıcıları SİLTER adına hareket eder ve onların görevlerini yerine getirmeleri için gerekli kişisel verilere erişmelerine izin verilir, fakat bu kişisel verileri başka amaçlar için kullanmalarına izin verilmez. Ayrıca, kişisel verileri bu Gizlilik Politikası ve geçerli veri koruma yasa ve yönetmelikleriyle uyumlu olarak işlemek zorundadırlar.

Üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları yukarıdaki bölüm 2.a’ da tarif edilen istatistik verilerini toplayıp işlemek için de kullanılabilir.

Kişisel veriler, ziyaretçinin açık talebi ölçüsünde veya bir sözleşmenin ifası ya da ziyaretçinin talebini yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde ve ziyaretçi böyle bir aktarımın gerçekleşeceğinin bilincindeyse, SİLTER’e bağlı şirketlere aktarılabilir (örn. ziyaretçi bağlı bir şirketin SİLTER’in web sitesinde yayımlanan iş ilanına dayanarak iş başvurusunda bulunursa, başvuru bağlı şirkete aktarılacaktır).

5.    Veri Güvenliği

SİLTER toplanan, işlenen ve aktarılan tüm kişisel verileri korumak için teknolojik ve kurumsal önlemler alır. Bu önlemler teknolojik gelişmeye göre sürekli güncellenir ve uyarlanır.

6.    Depolama Süresi

Geçerli kanun ve yönetmelikler SİLTER’in hangi kişisel verileri ne kadar süreyle depolayabileceğini ya da depolamak zorunda olduğunu belirler. Süre bitiminde SİLTER verileri düzenli olarak veri koruma yasa ve yönetmelikleri uyarınca siler veya bloke eder.

Veri depolama süresinin belirlenmediği durumlarda SİLTER verileri toplama nedenleri ortadan kalktığında siler veya bloke eder.

7.    Açıklama ve Seçenekler

SİLTER web sitesinin ziyaretçileri, SİLTER’in depoladığı kendilerine ait özel bilgilerin açıklanmasını, SİLTER’in daha önce sağlanan verileri kullanmamasını, daha önce sağlanan verilerin düzeltilmesini veya daha önce SİLTER’e sağlanan verilerin silinmesini talep edebilir.

Başvuru adresi:

Silter İleri Ütüleme Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Murat Çeşme  Mahallesi  Eski Silivri Caddesi No.42-44  Mimarsinan – Büyükçekmece – İSTANBUL
Tel: +90 (0) 212 861 4515
Faks: +90 (0) 212 8614520
E-mail: admin@silter.com.tr
webmaster@silter.com.tr

Başvuru ziyaretçinin adını, adresini ve başka önemli iletişim bilgilerini (telefon numarası, e-posta adresi) içermelidir. SİLTER böyle talepleri bir an önce yerine getirmek üzere makul ölçüde elinden geleni yapacaktır. SİLTER verileri açıklamadan önce veya herhangi bir talebi yerine getirmeden önce kimlik belgesi talep edebilir.

8.    Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikasında tarif edilen uygulamalar, 11.11.2012 tarihi itibarıyla geçerli kişisel veri koruma ilkelerine dayanmaktadır. SİLTER bu Gizlilik Politikasını gerektiğinde geçerli veri koruma yasa ve yönetmelikleri uyarınca değiştirme veya uyarlama hakkını saklı tutmaktadır. Böyle değişiklikler uygun şekilde kamuya ilan edilecektir.

9.    Başka Web Sitelerine Linkler

SİLTER web siteleri, SİLTER’e ait olmayan başka web sitelerine linkler içerebilir. SİLTER söz konusu web sitelerinin içeriği, gizlilik politikası veya uygulamalarıyla ilgili sorumlulukkabuletmez. SİLTER tüm kullanıcıları söz konusu sitelerin gizlilik beyanlarını okumaya teşvik eder; onların gizlilik beyanları SİLTER’nunkinden farklı olabilir.

Yasal Hususlar:

Web Sitesindeki Bilgiler

SİLTER, web sitesindeki bilgileri iyi niyetle sağlamakla birlikte herhangi bir garanti vermez, ve bu bilgiler kesinlikle SİLTER veya herhangi bir alt ya da bağlı şirketi için bağlayıcı bir sözleşme veya başka türlü taahhüt teşkil etmez. Bundan başka, bu web sitesinin içerdiği bilgiler haber vermeden değiştirilebilir veya güncellenebilir.

Başka Hususlar

Bu web sitesi aracılığıyla SİLTER’e veya herhangi bir alt ya da bağlı şirkete gönderilen yorumlar, malzemeler, sorulara verilen yanıtlar veya önerilerin gizli nitelikte olmadığı varsayılacaktır. SİLTER Europe GmbH & Co. KG böyle yorum veya malzemelerle ilgili herhangi bir sorumluluk altında değildir ve böyle yorumları veya malzemeleri sınırsızca kullanabilir, çoğaltabilir veya dönüştürebilir. SİLTER ayrıca böyle yorum veya malzemelerin içerdiği fikirleri, ihtisas bilgilerini, konseptleri ya da teknikleri özgürce kullanabilir.

SİLTER bu site aracılığıyla eriştiğiniz herhangi başka bir web sitesi için doğrudan veya dolaylı sorumlulukkabuletmez, ve böyle siteler SİLTER’in kontrolünün dışındadırlar.

SİLTER, alt şirketleri veya bağlı şirketleri bu web sitesinin kullanımından kaynaklanan kâr kaybı, işletme kesintisi, veri işlem sistemlerinde meydana gelen program veya veri kaybı ve başka dolaylı zararlar için doğrudan veya dolaylı sorumluluk kabul etmemektedir.

Telif Hakkı

Bu web sitesinin sayfaları telif hakkıyla korunan malzeme içermektedir ve SİLTER ‘in önceden yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen çoğaltılamaz.

SİLTER, Gazzella, Barbecue, Elegante, Exclusive, Fırmini, Goldental, Hang’n Dry, Harmony, Magma, Saib, Serenity, Silectro, Silware, Slim, Squad, TrioMini, TrioClean, Up’n Up, Duty, Super Mini, Super Midi, Super Maxi; SİLTER’e ait markalar ve tescilli markalardır.

Teflon® , DuPont firmasının tescilli markasıdır.

© 2012 SİLTER Silter İleri Ütüleme Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Tüm hakları saklıdır.