SİLTER GLOBAL

Silter Global Satış Ağı

Silter, üretiminin 50%’sini, dünya üzerinde 82 ülkeye ihraç etmektedir. Bu ülkelerin bir kısmında; Silter resmi acentaları vasıtasıyla çalışır. Bir kısmında ise tek bir temsilciye bağlı kalmaz ve birden çok yetkili satıcı bulundurur. Bu kararını verirken; ülke büyüklüğü, sektörün olgunluk derecesi, Silter’in o ülkedeki tanınırlık oranı, ülkenin finansal altyapısı gibi parametrelere müracaat eder. Bazı ülkelerde, tek resmi acenta arayışını bulana kadar, birden çok satıcıyla çalışır ve içlerinden Silter’i en iyi şekilde temsil edecek olanı tek temsilcisi (acentası) olarak atar. Atanmamış diğer satıcılar, atanmış yetkili acentadan, diğer müşterilere nazaran daha avantajlı fiyatlarla mal almaya devam eder.

Bazen de, bir ülkede birden fazla resmi acenta atanır. Bu o ülkedeki coğrafi bölgelere göre yetki bölgeleri ayrılmış acentalar olabileceği gibi, sektörel olarak birbirlerinde ayrılmış resmi acentalar da olabilir. Silter, atadığı yetkili acentalarında bazı yetkinlik kriterleri arar. Bu kriterler, Silter markasına yapılacak yatırım, ülke çapındaki sahip olduğu satış ağı, ülke çapındaki sahip olduğu tamir-bakım ve servis ağı, senelik satış taahhüdü gibi önemli kriterlerden oluşur.

Silter; prensip olarak tek acentalık verdiği ülkelere, acentasının izni olmadan satış yapmaz ve bunu bağlayıcı bir yazılı anlaşmayla kayıt altına alır. Tek acentalık verdiği ülkelere, yurtiçinden herhangi bir firmanın 3. şahıs olarak satış yapmasına müsaade etmez. Bu istenmeyen durumu tesbit ederse, satış yapmaması için uyarır, gerekirse iş ilişkilerini dondurur.

Tek acentalık vermediği ülkelerde ise; Silter’in o ülkedeki izlediği satış politikalarını sarsmayacak (fahiş fiyat uygulaması gibi) her firmayla çalışmaya açıktır. Bu ülkelerle açık olan firmalarla çalışmaya başlamadan önce; Silter, tek acentalık verdiği takdirde, iş ilişkimizin artık yetkili acentamız vasıtasıyla yürüyeceğini baştan beyan eder.